Anadolu Isuzu Üçüncü “Sürdürülebilirlik Raporu”nu Yayınladı

0
21
Anadolu Isuzu, Brand Finance

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) kılavuzuna uyumlu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak 2020 yılının zor koşullarında sürdürülebilirliğin tüm eksenlerinde hedeflerimizi gerçekleştirdik” dedi.  Anadolu Isuzu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 13 başlığına doğrudan katkıda bulunuyor.

Anadolu Isuzu, tüm paydaşları ve toplum için artı değer yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına yer verdiği, üçüncü “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Anadolu Isuzu’nun, raporda yer alan performans gösterge ve bildirimleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama kılavuzu çerçevesinde kamuoyuna sunuldu. Anadolu Isuzu’nun 2020 yılı performansının paylaşıldığı rapor, şirketin sürdürülebilirliği içselleştirme ve yönetme şekli hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik performansının 2020 yılında belirlenen hedeflerle örtüştüğünü belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “2020 yılının zor koşullarında sürdürülebilirliğin tüm eksenlerinde hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisine sağladığımız çok yönlü katkıyı geliştirirken, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı eksiksiz şekilde yerine getirmek hedefiyle çok çalışıyor, doğru ve kararlı sürdürülebilirlik stratejilerimizle geleceğe ilerliyoruz” dedi.

“Pandemide sosyal çalışmalara yoğunlaştık” 

2020’nin pandemi koşullarında, Anadolu Isuzu’nun ana odağının, “virüs yaymayan fabrika” konsepti etrafında şekillendiğini dile getiren Tuğrul Arıkan, hem insan hem iş sağlığının sürdürülebilirlik ile eş zamanlı olarak yönetildiğini kaydetti. Arıkan şöyle konuştu: “Pandemi,  sosyal eksendeki çalışmalara yoğunlaştığımız bir dönem oldu. Ortak alanların kullanımından mesai saatlerinin çalışan yoğunluğunu ve teması azaltacak şekilde organize edilmesine ve uzaktan erişimli çalışmaya kadar pek çok başlığı dikkatlice, gelişmelere uygun ele alarak planladık. Sektörde salgın nedeniyle üretimini en geç durduran ve en erken açan şirket olduk.”

“Önceliklerimizi ve stratejimizi teknolojik dönüşüm ışığında güncelledik”

Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak ticari araçlarını yurt içinde ve yurt dışında son kullanıcısıyla buluştururken sağlıklı finansal yapının devamlılığını, kurumsal sürdürülebilirliğin teminatı olarak gördüklerini söyledi. Arıkan, “2020’de daralan ticari araç piyasasına rağmen, finansal durumu sağlıklı bir şekilde yönettik. Sağlıklı bir finansal yapı, çevresel ve sosyal eksenlerde atacağımız adımların itici gücü olmayı sürdürecek. “Alternatif Yakıtlı Araçların Geliştirilmesi” konusundaki çalışmalarımız başarımızın şifresi olacak. Bu konu, rekabet gücümüzü artırmanın yanı sıra gezegenimize olan taahhüdümüzün de bir gereği. Anadolu Isuzu olarak yoğunlaştığımız alternatif yakıtlı araç projelerini önümüzdeki orta vadede somutlaştırmayı ve ticarileştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yıkıcı değişim ile iklim krizinin iş dünyası üzerindeki etkilerinin geleceğe dair ipucu verdiğine işaret eden Tuğrul Arıkan, “İklim değişikliği ile mücadele ekseninde, otomotiv sektörünün yol haritasını ve rekabet koşullarını alternatif yakıtlı ve bağlantılı araçlar belirleyecek. Devrim niteliğindeki teknolojik değişim, sektörümüzün görünümünü temelden değiştirecek. Anadolu Isuzu olarak önceliklerimizi ve stratejimizi bu dönüşüm ışığında güncelledik” dedi.

Kadın çalışan sayısının toplam çalışanlar içindeki artış oranı son 5 yılda %44’e ulaştı

Büyük veriyi doğru okuyabilmenin, nesnelerin internetinin sunduğu olanakları stratejilere yansıtabilmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tuğrul Arıkan, “dijitalleşmeyi doğru içselleştiren insan kaynağı”na öncelik verdiklerini belirtti. Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “Yetkin ve nitelikli insan kaynağı ile seçkinleşen şirketimiz, insan kaynağı gücünün yeni yetkinliklerle daha da güçlenmesini hedefliyor. Öte yandan son 5 yılda çalışan kadın sayımızın toplam çalışanlarımız içindeki artış oranı %44’e ulaştı. Bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca “Tedarikte yerlileştirme çalışmaları” stratejik olarak önem verdiğimiz bir hedef. “Distribütör, Bayi, Servis Ağının Dijital Bir Yaklaşımla Yönetimi”; distribütör, bayi ve servis ağı ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Dijitalleşme projelerimiz, değer zincirimiz boyunca ürettiğimiz paylaşılabilir katma değerin daha da gelişmesi açısından kritik önem taşıyor. “Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Kalitesinin Artırılması ve Dijitalleştirilmesi” projemiz ise müşteri memnuniyetine katkı yapacak bir bakış açısı olarak ajandamızda yer alıyor. Sürdürülebilir performansımızın anahtarlarından biri olan müşterilerimizin memnuniyeti yatırımlarına devam ediyoruz. Ekonomik sürdürülebilirliğe olduğu kadar çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe olan pozitif etkimizi daha da artırmayı planlıyoruz.”

“Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmaya kararlıyız”

Anadolu Isuzu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 13 başlığına doğrudan katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda; insana yaraşır iş ve ekonomik büyümeden sanayiye, yenilikçilikten altyapıya, cinsiyet eşitliğinden nitelikli eğitime ve iklim eylemine kadar pek çok alana dokunan somut projelere imza atılıyor. Doğadan ilham alarak yaşamı kolaylaştırmaya odaklandıklarını vurgulayan Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun çevre konusundaki hassasiyeti ile ilgili, “Gezegenimizin bize sunduğu kaynakları en verimli şekilde kullanmaya ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikasının temeli olarak gören Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini sürekli ölçümlüyor ve azaltmaya odaklı projeler geliştiriyor. Türkiye ve Avrupa’da yayınlanan çevresel mevzuatları yakından takip eden Anadolu Isuzu’nun fabrikasında ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı çerçevesinde yapılandırılmış Çevre Yönetim Sistemi bulunuyor.


mouse ile üzerine gelince

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here